IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

Проект "Подкрепа за успех"

2018/2019 учебна година

І. Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас

 1. Български език и литература 1 клас – 5 ученици
 2. Български език и литература 3 клас – 6 ученици
 3. Български език и литература 5 клас – 6 ученици
 4. Български език и литература 6 клас – 6 ученици
 5. Математика 1 клас – 5 ученици
 6. Математика 2 клас – 6 ученици
 7. Математика 5 клас – 6 ученици
 8. Човекът и природата 6 клас – 7 ученици

2019/2020 учебна година

І. Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас

 1. Български език и литература 2 клас – 5 ученици
 2. Български език и литература 6 клас – 6 ученици
 3. Български език и литература 7 клас – 5 ученици
 4. Математика 2 клас – 5 ученици
 5. Математика 3 клас – 5 ученици
 6. Математика 4 клас – 5 ученици
 7. Математика 6 клас – 6 ученици
 8. Математика 7 клас – 5 ученици

ІІ. Тип занимания: Занимания по интереси

 1. Клуб „Волейбол“ – 15 ученици

2020/2021 учебна година

І. Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас

 1. Български език и литература 2 клас – 8 ученици
 2. Български език и литература 3 клас – 5 ученици
 3. Български език и литература 5 клас – 6 ученици
 4. Български език и литература 7 клас – 5 ученици
 5. Математика 2 клас – 8ученици
 6. Математика 3 клас – 5 ученици
 7. Математика 4 клас – 5 ученици
 8. Математика 6 клас – 5 ученици
 9. Математика 7 клас – 5 ученици

ІІ. Тип занимания: Занимания по интереси

 1. Клуб „Волейбол“ – 16 ученици