IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

НП "Успех за теб"

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“,

финансиран  от Програма „Образование“ 2021-2027,

съфинансиран от Европейския съюз

 

Девето основно училище "Панайот Волов" град Шумен участва в Дейност № 1, Дейност № 3 и Дейност № 4 от проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Сформиране са четири групи по Дейност № 4 и две групи по Дейност № 3, които започнаха работа по проекта през февруари месец. Предстои и работа по Дейност № 1, за повишаване квалификацията на педагогически и непедагогически персонал.