IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

История

Нашето училище се намира в един от кварталите на град Шумен – Дивдядово, който е разположен на два километра южно от града. То е наследник на първото килийно училище открито през 1838 година от местните първенци, и първото взаимно училище, открито през 1848 година.

Килийното училище се е помещавало в старата църква. За условията в училището можем да съдим от описанията на Илия Р. Блъсков: "Никаква училищна обстановка или пособия не съществуваха в килиите: нито столове, нито маси. За столове служеха малките постилчици, които всеки ученик бе длъжен да си достави от дома. За маса служеше дясното коляно на ученика." Учениците са пишели с орлово или паче перо, потопено в мастило от шикалки, което сами си приготвяли. В килийното училище царяла сурова дисциплина, защото учителят имал пълна власт над децата.

Това училище е пазело буден българския дух. В него е идвал самият Апостол на свободата – Васил Левски. За истинността на този факт съдим по статиите на: шуменския адвокат д-р Марин Пенков в "Шуменски общински вестник", год. І, бр. 43 от 5.ХІ.1940 г. и Иван Величкович във в-к "Зора", бр. 6242 от 3.ІV.1940 г.

Запазена и до днес, сградата на Дивдядовското взимно училище представлява твърде голям интерес. Състои се от три помещения с мазе отдолу. Най-голямото служело за учебна стая, а в по-малкото живеел даскала със семейството си. Запазен е надписът върху главната фасада, който гласи: "Училище заради славянобългарските юноше 1848 година" Текстът показва, че дивдядовци са се заели с уредбата на взаимното "славяно – българско" училище твърде отрано, докато в големите селища като София и Пловдив не е имало такива. През 1862 година в Дивдядово идва Рашко Илиев Блъсков – Даскал Рашко, който се заема да направи ново училище за около 250 деца, тъй като "църковната килия" се оказала крайно неудобна. Преподавал им българска граматика, история, землеописание (география), аритметика, калиграфия и други предмети. Обучението извършвал по взаимната метода, устройвал годишни изпити, раздавал награди. Следващият учител е Димитър Блъсков, който слага началото на Дивдядовското "главно" – класно училище. Той променя програмата на обучение, като обособява два раздела: "Приготвителний" и "Класически" – първият три, а вторият четиригодишен. Изучавало се богословие, тъй като целта на училището била да подготви свещеници и учители за селата. През 1872 година Д. Блъсков урежда и училищна библиотека. Тук идват да учат не само от Шуменско и Преславско, но и от Провадийско и Силистренско. За външните ученици е уреден пансион.

В Дивдядовското училище е учил и Панайот Волов. От своите учители Илия Блъсков и Тодор Икономов той получава първите светски знания и уроци по родолюбие. По-късно след завършване на Южнославянския пансион в град Николаев, Украйна той е назначен за директор на класното училище. С помоща на вицеконсула във Варна Волов доставя от книжарниците в Русия книги и учебни пособия за българските училища в Шумен, Дивдядово, Преслав и Каспичан.

След Освобождението дивдядовци държат едно от първите места по уредба на своето училище. От класното училище се ражда днешното, построено през 1939 година. Заслуга за развитието на просветното дело в Дивдядово имат и директорите на училището. Вичо Атанасов – директор до 1921 година, открива първия прогимназиален клас с учител Крум Кърджев. Васил Василев е директор до 1958 година, Йордан Начев до 1973 година, Иван Смиленов до 1994 година. За годините от 1963 до 1994 училището ни има няколко придобивки – ново крило на училищната сграда, физкултурен салон, асфалтирана площадка в училищния двор. Възпитаник на нашето училище е и бележитият писател проф. Тончо Жечев. Негови са думите: "Не можем да не отбележим, че Дивдядово постепенно се превръща в един от водещите просветни центрове на Североизточна България."

От 1994 година до 2020 година директор на ІХ ОУ "Панайот Волов" е Стефан Баев – възпитаник на това училище. Училищното ръководство и целият педагогически колектив творим настоящето на училището. Наследило богатите традиции на миналото, днес училището ни разполага с една от най-модерните материално – технически бази, с квалифицирани преподаватели и редица ученически постижения в науката, изкуството и спорта.