IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

Колектив

Директор
Диана Тончева Георгиева
Образование:
висше
Специалност:
Предучилищна и начална педагогика с чужд език
Училищно настоятелство
Сдружение "Училищно настоятелство при Девето основно училище "Панайот Волов", град Шумен" е регистрирано в Шуменски окръжен съд на 07.11.2001 година. То е собственик на 1000 дка земя в землищата на кв. Дивдядово и селата Салманово и Царев брод. От 2002 г. до 2006 г. настоятелството е инвестирало в материално – техническа база сумата от 80 000 лева, като е предоставило 12 съвременно обзаведени учебни кабинети на училището. Същото е носител на "НАГРАДАТА НА ШУМЕН за Юридически и физически лица подпомагащи образованието" за 2006 год.

 

Длъжност Име, презиме, фамилия Образование Специалност
1 Директор Даниела Трендафилова Александрова висше Биология и химия
2 Заместник-директор по учебната дейност Йорданка Филипова Фучик висше Математика и информатика
3 Старши начален учител Галина Иванова Кръстева висше Начална училищна педагогика
4 Старши начален учител Людмила Димова Герчева висше Начална училищна педагогика Предучилищна педагогика
5 Старши начален учител Мариана Христова Златкова висше Начална училищна педагогика
6 Старши начален учител Албена Димова Йорданова висше Начална училищна педагогика
7 Старши начален учител Десислава Николова Николова висше Начална училищна педагогика
8 Старши начален учител Йорданка Иванова Русева висше Начална училищна педагогика
9 Старши начален учител Цветелина Стефанова Цветанова висше Начална училищна педагогика
Английски език за начална степен
10 Старши учител Стоянка Иванова Захариева висше Български език и литература
Руски език
11 Старши учител Евгения Кирилова Христова висше Български език и литература
12 Учител Райна Петрова Антонова висше Английска филология
13 Старши учител Яна Живкова Петрова висше Математика и информатика
15 Старши учител Маша Василева Механджиева висше Биология и химия
16 Старши учител Милена Василева Добрева висше История и география
17 Старши учител Наталия Милкова Трендафилова висше География и биология
18 Старши учител Жени Дечева Йорданова висше Музика
19 Старши учител Стойчо Маринов Стойчев висше Изобразително изкуство
20 Старши учител Слави Върбанов Димов висше Физическо възпитание и спорт
21 Старши учител в група на ЦДО Марияна Маринова Иванова висше Начална училищна педагогика
22 Старши учител в група на ЦДО Емил Димитров Чанев висше Начална училищна педагогика
23 Учител Нели Йорданова Кръстева-Рашкова висше Начална училищна педагогика
24 Логопед Росица Иванова Енчева висше Логопедия
25 Старши ресурсен учител Румянка Златкова Денчева висше Начална училищна педагогика
Специална педагогика – учител олигофрено педагог
Ресурсно подпомагане на деца със СОП в общообразователно училище
26 Ресурсен учител Елица Петрова Йовчева висше Специална педагогика –
Ресурсно подпомагане на деца със СОП в общообразователно училище
27 Главен счетоводител Йорданка Василева Славова средно специално  
28 ЗАС Иванка Костадинова Стойчева средно  
29 Чистач Даниела Атанасова Андреева средно  
30 Чистач Диянка Алексиева Денчева средно  
31 Чистач Стоянка Вълчева Йорданова основно  
32 Чистач Теменушка Неделчева Керацова основно