IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

Колектив

Директор
Диана Тончева Георгиева
Образование:
висше
Специалност:
Предучилищна и начална педагогика с чужд език
Училищно настоятелство
Сдружение "Училищно настоятелство при Девето основно училище "Панайот Волов", град Шумен" е регистрирано в Шуменски окръжен съд на 07.11.2001 година. То е собственик на 1000 дка земя в землищата на кв. Дивдядово и селата Салманово и Царев брод. От 2002 г. до 2006 г. настоятелството е инвестирало в материално – техническа база сумата от 80 000 лева, като е предоставило 12 съвременно обзаведени учебни кабинети на училището. Същото е носител на "НАГРАДАТА НА ШУМЕН за Юридически и физически лица подпомагащи образованието" за 2006 год.

 

Длъжност Име, презиме, фамилия Образование Специалностпортфолио
1 Директор Диана Тончева Георгиева висше Предучилищна и начална педагогика с чужд език
2 Заместник-директор по учебната дейност Даниела Трендафилова Александрова висше Биология и химия
3 Старши начален учител Галина Иванова Кръстева висше Начална училищна педагогика
4 Старши начален учител Людмила Димова Герчева висше Начална училищна педагогика Предучилищна педагогика
5  Начален учител Елена Дианова Иванова висше Начална училищна педагогика
6 Старши начален учител Албена Димова Йорданова висше Начална училищна педагогика
 7 Старши начален учител Марияна Маринова Иванова висше Начална училищна педагогика
8 Старши начален учител Цветелина Стефанова Цветанова висше Начална училищна педагогика
Английски език за начална степен
9 Начален учител ЦДО Тихомира Георгиева Кирилова висше Начална училищна педагогика
10 Начален учител ЦДО Полина Христова Николова висше Начална училищна педагогика
11 Старши учител Стоянка Иванова Захариева висше Български език и литература
Руски език
12 Учител Райна Петрова Антонова висше Английска филология
13 Старши учител Яна Живкова Петрова висше Математика и информатика
14 Старши учител Милена Василева Добрева висше История и география
15 Старши учител Жени Дечева Йорданова висше Музика
16 Старши учител Стойчо Маринов Стойчев висше Изобразително изкуство
17 Старши учител Слави Върбанов Димов висше Физическо възпитание и спорт
20 Логопед Росица Иванова Енчева висше Логопедия
21 Старши ресурсен учител Румянка Златкова Денчева висше Начална училищна педагогика
Специална педагогика – учител олигофрено педагог
Ресурсно подпомагане на деца със СОП в общообразователно училище
22 Счетоводител Станислава Иванова Станкова висше  
23 ЗАС Теодора Маринова Стоянова средно  
24 Чистач Даниела Атанасова Андреева средно  
25 Чистач Диянка Алексиева Денчева средно  
26 Чистач Татяна Арахангелова Стоянова средно  
27 Чистач Теменушка Неделчева Керацова основно  
28 Пазач-портиер Юлий Велев Борисов средно