IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

Училищно настоятелство

Сдружение „Училищно настоятелство при Девето основно училище „Панайот Волов”, град Шумен” е регистрирано в Шуменски окръжен съд на 07.11.2001 година.

То е собственик на 1000 дка земя в землищата на кв. Дивдядово и селата Салманово и Царев брод. От 2002 г. до 2006 г. настоятелството е инвестирало в материално – техническа база сумата от 80 000 лева, като е предоставило 12 съвременно обзаведени учебни кабинети на училището. 

Същото е носител на „НАГРАДАТА НА ШУМЕН за Юридически и физически лица подпомагащи образованието” за 2006 година. 

Награда

2016 година 


Награда

2017 година 

Покана за заседание на Общото събрание

На 13 ноември 2019 година от 17:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Училищно настоятелство към ІХ ОУ „Панайот Волов“ град Шумен“. 

Награда

2019 година 

 

Редовно заседание на Общото събрание на 28.09.2020 г. от 17:00 часа

Пълният текст на поканата можете да прегледате от прикачения файл.