IX ОУ "Панайот Волов"
Основно училище в град Шумен

COVID-19

Полезни връзки:

Прикачени документи

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 в IX ОУ "Панайот Волов" - гр. Шумен
Актуализация на ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 в IX ОУ "Панайот Волов" - гр. Шумен от 13.09.2021г.
Актуализация на ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 в IX ОУ "Панайот Волов" - гр. Шумен от 5.10.2021г.
Актуализация на ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 в IX ОУ "Панайот Волов" - гр. Шумен от 24.11.2021г.
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията
Асоциация "Родители" наръчник за родители
Брошурата с препоръки за безопасна работа в Интернет
Предпазвайте себе си и околните от заболяване
Стъпки при поставянето и махането на лични предпазни средства
ВЪПРОСИ ЗА ВАКСИНИТЕ И ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19
Отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година за всички семейства, чийто деца са записани за първи път в I клас